17 maj 2006

62% för trängselavgifterna

Miljöpartiet har låtit SIFO fråga 1000 stockholmsbor om de vill ha trängselavgifterna. Man har använt exakt samma formulering som skall användas i folkomröstningen: ”Anser du att miljöavgifter/trängselskatt ska användas i Stockholms stad?”.

62% svarade ja, 30 % nej, och 8% vet inte.

Dessa svar stämmer väl överens med de attitydstudier som görs inom ramen för försöket.

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home