18 maj 2006

Klimat och energi - två ödesfrågor

Idag har Sustainable Business Hub, ett nätverk för miljödriven affärsutveckling, där jag är ordförande, haft sin årliga stämma. Bland många intressanta föredrag fanns två Lundaprofessorer med solklara budskap.

Thomas B Johansson, chef på internationella miljöinstitutet vid Lunds Universitet, talade om klimatförändringarna. Och för alla oss som jobbar med denna typ av frågor var det inga nyheter, men väl nyttiga upprepningar: vi påverkar klimatet, vår påverkan är stor, det blir varmare, vi kan göra något åt det (om vi inte väntar för länge...).

Lars J Nilsson, miljö- och energisystem på LTH, lyfte fram energieffektiviseringen som ett närmast bortglömt medel att påverka utvecklingen. Jag skrev den 2 mars om liknande tankegångar och hur det borde kunna tillämpas även inom trafiken.

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home