25 mars 2007

Backcasting - något för beslut om miljön

I fredags höll vi kurs om Hållbara Transporter för det nya regionala mobilitetskontoret, HMSkåne, Hållbar Mobilitet Skåne. Deltagarna kom från många olika skånska kommuner allt från de större Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad till de lite mindre Skurup och Örkelljunga.

En fråga som många ställde var hur skall man få dessa nödvändiga åtgärder genomförda? Vi fattar många övergripande beslut som verkar kloka och bra, och som skulle kunna få utvecklingen att gå i rätt riktning. Sen tar man kort därefter många små beslut som går i rakt motsatt riktning. Varför är det så och vad skall man göra åt det?

Det finns exempel båda på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den 8 mars beslutade EU att minska koldioxidutsläppen med 20% till 2020. 10 dagar senare beslutar EU om ett nytt flygavtal med USA som ökar utsläppen med 3,5 miljoner ton.

Och det finns liknande i varenda svensk kommun. I sin översiktsplan har de flesta kommuner tjusiga mål om att minska koldioxidutsläppen. Sen beslutar man om utbyggnad av externhandel som man vet går i motsatt riktning.

Så vad kan man göra? Ett sätt är att arbeta med backcasting. Utifrån det framtida mål man är överens om går man bakåt mot nutiden, och kan då bryta ned det långsiktiga målet i delmål. På så sätt kan man bestämma vad som måste vara gjort vid en viss tid för att det långsiktiga målet skall nås.

Ett gratistips från Trivector och ljungbergsblogg...

Etiketter:

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home